Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu<br> Logo
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
WEBmail prijava
Korisničko ime: @ffzg.hr
Lozinka:




Ako nemate korisnički račun na Filozofskom fakultetu, ovdje možete preuzeti
obrazac koji trebate ispuniti i donijeti osobno (+ indeks) u Službu za informatiku.
soba administratora korisničkih računa:A129
radno vrijeme administratora korisničkih računa:pon-pet, 10-12 i 13-15h
e-mail administratora korisničkih računa:racuni@ffzg.hr
Poslijediplomski studenti se za produženje trebaju javiti emailom
u Poslijediplomsku referadu, a za ostale probleme na adresu racuni@ffzg.hr